• Print
  • Print

Ny uddannelse til personalet på sygehusenes sterilcentraler

EPOS har udviklet en ny uddannelse på 10 dage med titlen: "40940 Sterilarbejdet på sygehusene", målrettet medarbejdere i sterilcentralen.

Uddannelsen omfatter de grundlæggende opgaver i forbindelse med sterilarbejde, genbehandling af medicinsk flergangsudstyr samt forebyggelse og afbrydelse af smitteveje. Endvidere omfatter uddannelsen anvendelse af kvalitetsstyringssystemer, elektroniske dokumentationssystemer samt arbejdsmiljømæssige faktorer.

Uddannelsen er udviklet, så den fremadrettet er aktuel i forhold til gældende standarder og retningslinjer på området. Herunder krav til genbehandling af steriliserbart medicinsk udstyr i forbindelse med styring af infektionshygiejne i sundhedssektoren (DS2451-13).

Se mere om uddannelsen og hvor den udbydes.

Hent inspirationsmateriale til undervisningen.