• Print
  • Print

Pressemeddelelse

 

Fra 1. januar 2009 har SOSU Sjælland landets største SOSU skole

 

Som de første SOSU skoler i landet er formændene for de fire SOSU skoler i region Sjælland: SOSU uddannelser Greve, SOSU Nykøbing F., SOSU Næstved - Center for social- og sundhedsuddannelser og Social- og sundhedsskolen Vestsjælland blevet enige om at fusionere SOSU uddannelserne på Sjælland fra 1. januar 2010. Skolerne har i flere år haft et nært samarbejde, og fusionen kan ses som en naturlig videreførelse af dette samarbejde.

Formålet med at fusionere skolerne er at sikre flere uddannede til SOSU området og styrke efteruddannelsen. En stor SOSU-skole vil kunne sikre, at social- og sundhedsuddannelserne står tydeligt iblandt de øvrige ungdomsuddannelser.

Den nuværende direktør for SOSU Næstved Søren Clausen, er udpeget til at stå i spidsen for fusionen i overgangsperioden frem til etableringen af SOSU Sjælland. Søren Clausen udtaler, at han på de fire skolers vegne er stolt af, at det er lykkedes at få etableret den nye skole. "Det er en stor gevinst for både borgerne, kommunerne og regionen, at vi som de første SOSU skoler i landet fusionerer for at gøre vores til at sikre SOSU området. Selv om vi bevarer de uddannelsessteder, vi har i dag, vil vi som samlet skole have flere strenge at spille på."

Fusionen giver nye muligheder for at øge kvaliteten i uddannelserne og samtidig sætte fokus på udvikling og etablering af nye uddannelser:

"Det er noget der står helt centralt i denne fusion. Vi vil simpelthen have flere "muskler" til at skabe og udvikle nye uddannelses- og kursustilbud. Samtidig vil de stærkere faglige miljøer, vidensudveksling mv. øge kvaliteten i de nuværende uddannelser og betyde, at vi får endnu dygtigere elever ud på arbejdsmarkedet - det er i høj grad dét denne fusion drejer sig om", udtaler Søren Clausen, der fortsat vil varetage stillingen som direktør for SOSU Næstved ved siden af arbejdet med etableringen af SOSU Sjælland.

 

Som det er tilfældet i dag, vil SOSU Sjælland også i fremtiden være synlig i samarbejdet med de andre skoler i den Sjællandske region. Søren Clausen udtaler: "SOSU i den sjællandske region indgår i dag i mange forskellige samarbejder på uddannelsesområdet. Det vil vi naturligvis også i fremtiden, vi vil endda kunne lægge endnu flere kræfter i dette samarbejde".

 

For bestyrelsesformændene er det også vigtigt, at etableringen af en fælles Sjællandsk SOSU skole ikke betyder lukning af lokale skoler men derimod en styrkelse:

"Vi har mange elever i hele Region Sjælland, og behovet for uddannet personale er støt stigende. Vi lægger vægt på, at styringen ligger centralt, men at der samtidig er decentral ledelse. På den måde kan vi sikre, at vi både får én slagkraft institution samtidig med, at der er et dynamisk lokalt undervisningsmiljø."

De seks uddannelsessteder bevares således, mens hovedadressen fremover bliver i Ringsted i eksisterende egne bygninger.

 

Før den endelige fusion kan blive en realitet skal fusionen besluttes af hver af de fire SOSU skolers bestyrelser og godkendes af undervisningsministeren - derudover afventer man et endeligt tilsagn fra ministeriet om, at grundtilskud- og lokalskoletillæg fortsætter uændret, men dette tilsagn skulle blot være en formalitet.

 

For yderligere oplysninger kan direktør Søren Clausen kontaktes på tlf. nummer: 55 77 58 00

 

Nini Krag Jensen Espen Jerlang

Bestyrelsesformand for SOSU Næstved Bestyrelsesformand for SOSU Greve

 

 

Flemming Jørgensen Lars Hansen

Bestyrelsesformand for SOSU Nykøbing F. Bestyrelsesformand for SOSU Vestsjælland