• Print
  • Print

Sygeplejerskestuderende kan blive social- og sundhedsassistenter på kortere tid

Studerende, der ikke ønsker at fuldføre deres uddannelse til sygeplejerske, kan få godskrevet deres kompetencer ved at søge ind på social- og sundhedsuddannelsen.

PASS har udarbejdet en landsdækkende vejledning, der gør det lettere for såvel studerende som skoler at skønne, hvilken godskrivning en studerende kan opnå på baggrund af en delvist gennemført uddannelse til sygeplejerske.

Vejledningen er generel og skal altid suppleres med en realkompetencevurdering, som tager højde for den enkelte ansøgers situation, og der skal udarbejdes en individuel uddannelsesplan for eleven.

PASS håber, at vejledningen vil virke motiverende, så flere studerende får interesse i at blive social- og sundhedsassistenter.

Hent Godskrivningspakke for sygeplejerskestuderende