• Print
  • Print

Udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer gennem styrket samarbejde mellem skoler og arbejdspladser

Der er stigende krav til medarbejdernes læse- og skrivekompetencer både inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Dette skyldes øgede krav til bl.a. dokumentation, udarbejdelse af handleplaner og skriftlig kommunikation både internt og i forhold til brugere og borgere. Hvis udvikling af AMU-målgruppens læse- og skrivekompetencer skal lykkes, stiller det krav til bl.a. den interne organisering på skolerne, men i høj grad også til en styrkelse af dialogen og samarbejdet mellem skoler og arbejdspladser.

Det sidste års tid har EPOS gennemført en analyse af mulighederne for at styrke samarbejdet mellem udbydere og arbejdspladser omkring indsatsen for AMU-deltagere med læse- og skrivevanskeligheder. Både udbydere og arbejdspladser har bidraget til analysen, og resultaterne fra undersøgelsen er blevet systematiseret i et inspirationsmateriale målrettet AMU-udbyderne på EPOS' område.

EPOS afholder derfor en formidlingskonference d. 27. maj 2010, hvor inspirationsmaterialet vil blive præsenteret, og hvor der vil være debat og drøftelser i dagens fire workshops. Konferencen er primært henvendt til udbyderne af AMU-uddannelser - både ledere, konsulenter og undervisere - samt samarbejdspartnere og arbejdspladser på EPOS' område. Andre med interesse for temaet og området er også velkomne.

Læs mere om konferencen, hent programmet og tilmeld dig konferencen her.
Sidste frist for tilmelding er d. 12. maj 2010.

Du kan downloade inspirationsmaterialet her.