• Print
  • Print

EPOS ser frem til et spændende 2010

EPOS-udvalget ser frem til et spændende 2010, hvor der bliver sat fokus på samarbejdet mellem de lokale uddannelsesudvalg og EPOS-udvalget. Der har gennem mange år været et godt samarbejde, og det giver en god basis for yderligere at udvikle samarbejdet. De mange udfordringer, som AMU-systemet står over for, gør det nødvendigt at udvikle samarbejdet.
SOSU-skolerne kommer til at indgå i de nyligt vedtagne VEU-centre, og der er flere steder i landet, hvor der arbejdes med forskellige modeller for et tættere samarbejde mellem skolerne eller fusioner.
Der sker fortsat mange forandringer på arbejdsmarkedet inden for det pædagogiske område og på social- og sundhedsområdet. Et tættere samarbejde er nødvendigt for at kunne sikre optimale rammer for udbyderne og for brugerne af AMU. Vi skal være i stand til at reagere hurtigt på nye uddannelsesbehov - på landsplan og lokalt - og det kræver et godt og tæt samarbejde mellem det lokale og centrale niveau.
Et godt samarbejde sikrer hurtig og præcis information, som er nødvendig, hvis alle i systemet skal kunne reagere tilstrækkelig hurtigt.

Stor aktivitet i 2009

2009 var som de foregående år præget af stor uddannelsesaktivitet inden for området. Trods den større aktivitet, så er det fortsat en kendsgerning, at der er mange institutioner inden for området, der ikke er klar over mulighederne i AMU eller kender til EPOS' uddannelser.
Kendskabet til EPOS' uddannelser bliver bedst fremmet gennem et samarbejde mellem de lokale uddannelsesudvalg og EPOS-udvalget. Kombinationen af lokale og centrale initiativer vil give de bedste resultater til gavn for virksomhederne og medarbejderne.
Der blev i 2009 udviklet over 15 nye uddannelser, hvoraf en stor del blev udviklet på baggrund af indmeldinger fra de lokale uddannelsesudvalg. Den tidligere FKB Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde er splittet op i to nye FKB'er, Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi og Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap. Opsplitningen giver nye muligheder for at kunne imødekomme arbejdsmarkedets behov for uddannelser.

Aktiviteter i 2010

Konferencen for de lokale uddannelsesudvalg i oktober 2009 drejede sig om inklusion og om samarbejdet mellem de lokale uddannelsesudvalg og EPOS-udvalget. Flere af de ideer, der kom frem på konferencen, vil blive anvendt i det kommende samarbejde.

Konferencen i 2010 bliver holdt tirsdag den 26. oktober 2010, og som noget nyt bliver den bygget op med to parallelle forløb henholdsvis for PÆD og SOSU om formiddagen og et fælles program om eftermiddagen.

Som opfølgning på konferencen om samarbejdet i 2009 vil der blive indbudt til to eftermiddagsmøder for de lokale uddannelsesudvalg - henholdsvis i Jylland og på Sjælland - i marts 2010.

EPOS har søgt midler til to nye analyser inden for 1) SFO og indskolingsområdet og 2) de nye sundhedsopgaver i kommunalt regi. Derudover vil arbejdet fortsætte med den igangværende analyse af muligheder for et øget samarbejde mellem skoler og arbejdspladser om udvikling af AMU-målgruppens læse-, skrive- og regnekompetencer. Analysens resultater bliver formidlet på en konference sidst på foråret. Datoen vil blive meddelt så snart som muligt.

Der er søgt udviklingsmidler til 15 nye uddannelser i 2010, bl.a. på baggrund af behovsindmeldinger fra de lokale uddannelsesudvalg. Se oversigten over ansøgte midler til udvikling af uddannelser, analyser m.m. i 2010.

Traditionen tro vil 2010 byde på Augustseminar på DSB's kursuscenter Knudshoved den 18.-19. august. Den første dag kan deltagerne vælge mellem følgende to temaer: Velfærdsteknologi og Børn med fysiske og psykiske handicaps. Der vil være fælles program om aftenen samt på andendagen. Husk gerne dine kolleger på at sætte kryds i kalenderen.

I sidste kvartal af 2010 vil der blive afholdt lærerkonference om de to nye FKB'er Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunalt regi og Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap. Konkret dato for arrangementet vil blive annonceret senere.

Alle vore samarbejdspartnere ønskes et godt nytår - og vi ser frem til det kommende års samarbejde.