• Print
  • Print

EPOS' udbud inden for forebyggelse af selvmord

International Association for Suicide Prevention afholder i samarbejde med WHO verdensdag for selvmordsforebyggelse i dag den 10. september for at tydeliggøre, at selvmord stadig er et stort problem, og at en forebyggende indsats er nødvendig. Der er ca. 650 selvmord i Danmark om året og formentlig ca. 10.000 selvmordsforsøg. Det skønnes, at ca. 10-20% af de svage ældre opfylder kriterierne for depression. EPOS har to AMU-uddannelser med fokus på forebyggelse af selvmord blandt ældre:

EPOS er endvidere på trapperne med en uddannelse om forebyggelse af selvmord blandt sindslidende, der vil blive annonceret i EPOS-nyt.