• Print
  • Print

Håndbog for de lokale uddannelsesudvalg

PASS-udvalget og EPOS-udvalget har udarbejdet en håndbog for de lokale uddannelsesudvalg. Håndbogen dækker både erhvervsuddannelsesområdet og arbejdsmarkedsuddannelsesområdet.

Håndbogen er alene tænkt til at fungere på nettet, fordi håndbogen har aktive links til de relevante love, bekendtgørelser mv.

Håndbogen ligger både på PASS' og EPOS' hjemmesider.

PASS-udvalget arbejder med en vejledning om elevsager. Den bliver sat ind i håndbogen senere i efteråret.

Find håndbogen her:

PASS

EPOS