• Print
  • Print

Jobfunktionskatalog – kommunale sundheds- og plejeopgaver

De kommunale sundheds- og plejeopgaver er under forandring. EPOS-udvalget fokuserer i en ny analyse på nogle af forandringerne i kompetencekravene til social- og sundhedshjælperne og social- og sundhedsassistenterne.

Der er flere bevægelser inden for jobområdet, der hver for sig påvirker løsningen af kommunale sundheds- og plejeopgaver. Fokus for denne analyse er primært på to overordnede tendenser. Den ene tendens er konsekvenserne af bl.a. accelererede patientforløb, der medfører mere komplekse behandlings- og plejeopgaver i kommunerne, som øger behovet for at sikre og understøtte sammenhængende borgerforløb. Den anden tendens er det øgede fokus på den forebyggende og sundhedsfremmende indsats, der betyder, at medarbejderne skal arbejde mere målrettet med rehabilitering og træning samt have blik for den forebyggende indsats i det daglige arbejde. Derudover berører analysen også betydningen af, hvilke kompetencer der er behov for, når der fremover introduceres mere velfærdsteknologi i plejen.

Samlet dokumenterer denne analyse, gennem et omfattende jobfunktionskatalog, hvilke jobfunktioner og arbejdsopgaver hhv. social- og sundhedshjælpere og social- og sundhedsassistenter varetager.

Download jobfunktionskalatoget.

Se alle EPOS' uddannelser inden for jobområdet her.