• Print
  • Print

Ny uddannelse om sindslidende til social- og sundhedshjælpere m.fl.

Igennem de senere år er der kommet flere borgere med psykiske lidelser i hjemmeplejen, f.eks. borgere, der er visiteret til personlig hjælp og pleje. Det medfører nye kompetenceudviklingsbehov hos f.eks. social- og sundhedshjælperne for at kunne etablere en tillidsvækkende kontakt til den sindslidende borger. Medarbejderen skal aflæse borgeren ud fra en nuanceret viden om f.eks. psykoser og angsttilstande for at kunne se mennesket frem for diagnosen:

"Det er vigtigt at se på borgeren som en person med en psykisk lidelse – ikke som en 'borderliner'." (fra EPOS' analyse)

Samtidig skal medarbejderne kunne observere og videregive ændringer i borgerens behov for at støtte sammenhængen mellem hjemmeplejen og den evt. samlede socialpsykiatriske indsats omkring borgeren.

EPOS har derfor udviklet en ny uddannelse på 5 dage med titlen: "40933 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm". Uddannelsen er målrettet social- og sundhedshjælpere og ufaglærte i hjemmeplejen m.m., der har kontakt med sindslidende borgere.

Mere om uddannelsen og hvor den udbydes

Hent inspirationsmateriale til undervisningen

Se rapporten "AMU inden for det psykiatriske område – en evaluering og behovsafdækning"