• Print
 • Print

Nye uddannelser i EPOS' udbud om forflytning

EPOS' uddannelse om forflytning og speciallejring målrettet hospitalsområdet har gennem årene haft over 10.000 deltagere. EPOS har nu udviklet to nye uddannelser inden for forflytning.

Ny uddannelse om Forflytning i borgerens hjem
Patienter udskrives hurtigere fra hospitalerne og er derfor ikke mobile, når de kommer hjem. Samtidig er antallet af svært overvægtige stigende. Personalet inden for ældre- og handicapområdet har derfor brug for viden om forflytning og speciallejring. EPOS har udviklet en ny uddannelse på 5 dage med titlen "40934 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem". Uddannelsens elementer er bl.a.:

 • Tilrettelæggelse af forflytning og speciallejring i borgerens eget hjem
 • Forflytning i samarbejde med borgeren
 • Forebyggelse af skader og komplikationer hos borgeren
 • Anvendelse af relevante tekniske hjælpemidler
 • Fokus på arbejdsmiljø og videndeling

Se uddannelsen

Ny uddannelse om Vejledning i forflytning
Arbejdspladserne har øget fokus på at skabe en god forflytningspraksis, bl.a. for at sikre et godt arbejdsmiljø og velfærdsydelser med en høj kvalitet. I den forbindelse er det et effektivt redskab at uddanne medarbejdere til at vejlede kolleger i forflytning. EPOS har udviklet en ny uddannelse på 6 dage med titlen "40935 Vejledning i forflytning". Uddannelsens elementer er bl.a.:

 • Vurdering og analyse af forflytninger
 • Vejledning, formidling, undervisning og instruktion af kolleger
 • Vejledning når nye hjælpemidler tages i brug
 • Indsamling af ny viden på området og netværksdannelse
 • Tværfagligt samarbejde med andre faggrupper

Se uddannelsen

Forflytning og speciallejring inden for hospitalsområdet

Se uddannelsen