• Print
  • Print

Pædagogiske handleplaner i socialpsykiatrien – nyt uddannelsestilbud

EPOS har i samarbejde med Videnscenter for socialpsykiatri (VISP) udviklet et nyt uddannelsestilbud, hvor e-læringsredskabet handleplan.dk anvendes i kombination med to AMU-uddannelser om handleplaner og dokumentation og evaluering.

For mange medarbejdere i socialpsykiatrien hører handleplaner ikke til blandt favoritopgaverne. Ofte skyldes det, at medarbejderne savner undervisning og viden om det at lave pædagogiske handleplaner.

AMU-uddannelserne kan give medarbejderne et kompetenceløft i forhold til arbejdet med pædagogiske handleplaner og med det nye undervisningsprogram handleplan.dk bliver arbejdet med handleplaner både lettere og sjovere at gå til samtidig med at medarbejdernes kompetencer styrkes.

Oversigt over udbydere, hvor forløbet kan rekvireres:

Region Hovedstaden:
Humanica

Region Sjælland:
SOSU Sjælland – afdeling Næstved

Region Syddanmark:
Social- og sundhedsskolen Fyn
Social- og sundhedsskolen Esbjerg
Social- og Sundhedsskolen Syd
Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens

Region Midt:
Århus Social- og sundhedsskole
Social- og sundhedsskolen i Silkeborg
Social- og sundhedsskolen Randers
Social & SundhedsSkolen, Herning

Region Nordjylland:
Social- og sundhedsskolen Nord


Inspirationsmateriale til underviserne

Hør mere om uddannelsestilbuddet på de regionale temadage