• Print
  • Print

Regionale mesterskaber for social- og sundhedsassistentelever torsdag den 4. nov.

Der afholdes regionale mesterskaber over hele landet den 4. november. På denne dag nomineres de fem par, der skal gå videre til DM.

Konkurrencerne afholdes efter følgende plan:

  • I Region Nord afholdes på Randers Social- og Sundhedsskole 
  • I Region Midt afholdes på Århus Social- og Sundhedsskole
  • I Region Syd afholdes i FOA Odense
  • I Region Sjælland afholdes på SOSU Næstved
  • I Region Hovedstaden afholdes på SOSU C

Der deltager 3 - 6 par hvert sted, og vinderparret kan gå videre til DM i Odense i 2011.

Det bliver en spændende dag, hvor vi håber der vil være stor opmærksomhed ikke blot fra skoler og praktiksteder, men også fra folkeskolens afgangsklasser og lokale medier.

Spørg efter program på skolerne.

Konkurrencerne er rollespil med indlagte overraskelser Konkurrenceopgaverne er rollespil af ca. ½ times varighed. Eleverne konkurrerer parvis om at løse en række opgaver, der minder om de helhedsorienterede opgaver, assistenteleverne er vant til at løse. Eleverne har mikrofon på, så alle kan høre deres samtale med patienten. Skuespillere eller undervisere spiller patienter. Dommere fra praktik og skole vurderer indsatsen.

Eleverne har fået en casebeskrivelse udleveret på forhånd. Men på selve dagen støder der uventede problemer til.....

DM i Skills på Facebook SkillsDenmark har oprettet en Facebook-side om DM. Vi vil gerne opfordre alle - især eleverne - til at blive fan af siden www.facebook.com/skillsdenmark.

Film Undervisningsministeriets elektroniske platform for undervisningsmateriale, emu.dk, vil forestå optagelse af en film om konkurrencerne. Der vil blive optaget film om de regionale mesterskaber på SOSU C og om DM i Odense.

Se mere om DM i SOSU her på sosuinfo.