• Print
  • Print

To nye uddannelser om seksualitet

Alle mennesker har seksuelle følelser og behov, som på et eller andet tidspunkt skal opfyldes for at undgå frustration og kompenserende adfærd. I forbindelse med aldring, sygdom eller handicap kan der være behov for, at personalet kan støtte borgerne i forbindelse med et emne, der er meget tabubelagt.

EPOS har derfor udviklet to nye uddannelser om seksualitet. Begge uddannelser varer 3 dage og er målrettet hhv. 1) ældre- og hjemmeplejen og 2) handicapområdet, herunder socialpsykiatrien og arbejdet med udviklingshæmmede. Uddannelsernes titler er:

Uddannelserne bygger på WHO's definition af seksualitet som en integreret del af ethvert menneskes personlighed. Denne definition rummer både kærlighed, varme og intimitet. Uddannelserne giver viden om, hvordan seksuelle behov kan komme til udtryk, analyse af borgerens fysiske og psykiske reaktioner samt hvordan man kan handle og rådgive herudfra. Uddannelserne berører relevant lovgivning og tværfagligt samarbejde, herunder henvisning til relevante seksualvejledere.

Målgruppen for uddannelserne er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, pædagogiske assistenter, omsorgsmedhjælpere m.fl.

Se også:

Inspirationsmateriale til undervisningen
Socialpsykiatri nr. 6 2009 (temanummer om tabu)