• Print
  • Print

To populære uddannelser om arbejdet i socialpsykiatrien er opdaterede

EPOS har opdateret to populære uddannelser inden for socialpsykiatrien. De er bl.a. blevet opdateret i forhold til:

  • Den nye opgavedeling i forbindelse med strukturreformen
  • FN's værdier i Handicapkonventionen
  • De nye fælles nationale værdier i indsatsen for mennesker med en sindslidelse

40938 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien (10 dage)
Uddannelsen giver forudsætninger for at varetage nogle af de grundlæggende jobfunktioner i den socialpsykiatriske indsats.

Målgruppen er social- og sundhedshjælpere eller ufaglærte i socialpsykiatrien. Uddannelsen er endvidere relevant for medarbejdere med arbejdsfunktioner svarende til værkstedsassistenter, omsorgsmedhjælpere m.v.

Mere om uddannelsen og hvor den udbydes
Hent inspirationsmateriale til undervisningen

40939 Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien (10 dage)
Uddannelsens mål er bl.a. at kunne samarbejde med sindslidende borgere, herunder stå for funktionen som kontaktperson samt indgå i et tværfagligt samarbejde.

Målgruppen er social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter, plejere og andre faggrupper, der arbejder inden for det socialpsykiatriske område.

Mere om uddannelsen og hvor den udbydes
Hent inspirationsmateriale til undervisningen