• Print
  • Print

Fredag 28. oktober 2011
EPOS har udviklet en ny AMU-uddannelse, der skal bidrage til at styrke arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.
Onsdag 14. september 2011
Det accelererede patientforløb medfører flere nyopererede i hjemmeplejen. EPOS har udviklet en ny AMU-uddannelse, der skal styrke social- og sundhedsassistenternes kompetencer i forhold til...
Tirsdag 13. september 2011
EPOS har udviklet en ny AMU-uddannelse, der skal styrke social- og sundhedshjælpernes kompetencer inden for temaet kliniske indikatorer.
Onsdag 10. august 2011
Jobfunktionerne og arbejdsområderne inden for SFO og folkeskole udvikler sig, og EPOS-udvalget har derfor taget initiativ til en afdækning af jobprofiler for AMU-målgruppen i SFO og folkeskole.
Onsdag 29. juni 2011
EPOS har udviklet en ny uddannelse, der sætter fokus på forebyggelse af selvmord blandt sindslidende. Uddannelsen er målrettet social- og sundhedsassistenter, plejere m.fl., der spiller en vigtig...
Fredag 24. juni 2011
Nye behandlingsmetoder i psykiatrien medfører bl.a., at flere sindslidende kommer sig. Social- og sundhedsassistenter, plejere m.fl. spiller en vigtig rolle i det daglige støttende arbejde.
Onsdag 22. juni 2011
Portører m.fl. varetager en lang række praktiske opgaver i forhold til patienter, der er døende eller afdøde. Samtidig er der en række etiske dimensioner i kontakten med patienten og pårørende.
Mandag 4. april 2011
Gode kostvaner har en stor betydning for ældres funktionsniveau og livskvalitet. Derfor er der behov for, at medarbejderne kan medvirke til at vurdere den ældre borgers ernæringstilstand gennem...
Mandag 4. april 2011
Mange ældre er småtspisende og underernærede, hvilket har betydning for deres funktionsniveau og livskvalitet. Rammerne for ældres måltid har stor betydning for, om de har lyst til at spise den mad,...
Mandag 28. marts 2011
EPOS har udarbejdet en AMU-statistik over udviklingen på EPOS' område i perioden 2005-2010.
Mandag 21. marts 2011
Måltidet har en stor betydning for ældres funktionsniveau og livskvalitet. Derfor er der behov for, at medarbejderne samarbejder tværfagligt og målrettet om måltider til ældre for at forebygge...
Torsdag 17. marts 2011
Gode kostvaner har en stor betydning for ældres funktionsniveau og livskvalitet. Derfor er der behov for, at medarbejderne samarbejder målrettet med den ældre borger for at forebygge funktionstab og...
Onsdag 9. marts 2011
Inkontinens rammer hver tiende dansker og har en stor indvirkning på hverdagslivet. Inden for social- og sundhedsområdet kan personalet medvirke til rehabilitering gennem pleje og behandling og sikre...
Fredag 4. marts 2011
Inkontinens rammer hver tiende dansker og har en stor indvirkning på hverdagslivet. Inden for social- og sundhedsområdet kan personalet være med til at opspore inkontinens og gennem pleje og...
Side 1 af 2 » Næste side