• Print
  • Print

Ernæringsscreening – nyt uddannelsestilbud

Gode kostvaner har en stor betydning for ældres funktionsniveau og livskvalitet. Derfor er der behov for, at medarbejderne kan medvirke til at vurdere den ældre borgers ernæringstilstand gennem screening for at forebygge funktionstab og fremme sundhed og livskvalitet.

EPOS har udviklet en ny uddannelse på 3 dage: "42952 Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.".

Uddannelsens temaer er bl.a.:

  • Screening som redskab til at vurdere ernæringstilstanden hos ældre borgere
  • De sundhedsmæssige konsekvenser ved dårlig ernæringstilstand hos ældre
  • Igangsætte målrettede kostændringer
  • Observere og dokumentere den ældres ernæringsmæssige tilstand over tid
  • Den tværfaglige og helhedsorienterede indsats
  • Inddragelse af relevante samarbejdspartnere

Uddannelsens målgruppe er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere m.fl, der arbejder i f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer og på plejecentre. Det anbefales, at deltagerne har gennemført – eller har kvalifikationer svarende til – AMU-uddannelsen "Samarbejde med ældre om gode kostvaner".

Uddannelsen indgår i Servicestyrelsens projekt "God mad – Godt liv" og kan kombineres med følgende andre AMU-uddannelser:

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor uddannelsen udbydes.