• Print
  • Print

Forebyggelse af selvmord blandt sindslidende – nyt uddannelsestilbud

EPOS har udviklet en ny uddannelse, der sætter fokus på forebyggelse af selvmord blandt sindslidende. Uddannelsen er målrettet social- og sundhedsassistenter, plejere m.fl., der spiller en vigtig rolle i det daglige arbejde inden for social- og behandlingspsykiatrien i forhold til opsporing. Uddannelsen indeholder følgende temaer:

  • Tegn på og signaler om øget selvmordsrisiko
  • Øge trivsel og livsmod i hverdagen hos mennesker med en sindslidelse
  • Betydningen af egen holdning til selvmord
  • Skelne mellem myter og fakta om selvmord
  • Kendskab til behandlings- og støttetilbud
  • Tværfagligt samarbejde
  • Forskelle i lovgivning om hhv. omsorg og magt i socialpsykiatrien og tvang i behandlingspsykiatrien
  • Forebyggende arbejde i forhold til pårørende

Uddannelsen "42904 Forebyggelse af selvmord blandt sindslidende" varer 3 dage. Det anbefales, at deltagerne har erfaring med at samarbejde med sindslidende og viden og kompetencer svarende til AMU-uddannelsen "Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien" eller "Psykiatrisk suppleringsuddannelse".

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se, hvor og hvornår uddannelsen udbydes.