• Print
  • Print

Gennemførelse og formidling af innovation – nyt uddannelsestilbud

For at sikre forankring og ejerskab af nye tiltag er der behov for, at medarbejderne er klædt på til at gennemføre innovation og formidle nye tiltag. Inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet medfører reformer, lovændringer og opgaveflytning forandringer i rammerne for det daglige arbejde. Samtidig medfører ny teknologi, nye behandlingsmetoder og specialisering, at der er behov for at tænke de daglige arbejdsgange anderledes, når organiseringen af arbejdet ændres.

EPOS har udviklet en ny uddannelse på 2 dage: "42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling".

Uddannelsens temaer er bl.a.:

  • Igangsætte og gennemføre innovative processer i det daglige arbejde
  • Redskaber og metoder til at arbejde kreativt
  • Vurdere om en idé er ressourcemæssig bæredygtig
  • Implementering gennem videndeling og formidling

Uddannelsens målgruppe er faglærte og ufaglærte, som arbejder inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. Det kan f.eks. være pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, værkstedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejere, social- og sundhedsassistenter, portører m.fl.

Uddannelsen kan kombineres med AMU-uddannelsen "42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.".

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor uddannelsen udbydes.