• Print
  • Print

Innovation og idéudvikling – nyt uddannelsestilbud

Medarbejderne og brugerne kan være en vigtig drivkraft i innovation. Og generering af nye ideer styrkes, når medarbejderne er klædt på til at bidrage med ideer i de innovative processer, så der skabes løsninger, der virker. Inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet medfører reformer, lovændringer og opgaveflytning forandringer i rammerne for det daglige arbejde. Samtidig medfører ny teknologi, nye behandlingsmetoder og specialisering, at der er behov for at tænke de daglige arbejdsgange anderledes, når organisering af arbejdet ændres.

EPOS har udviklet en ny uddannelse på 2 dage: "42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.".

Uddannelsens temaer er bl.a.:

  • Hvorfor innovation er vigtig?
  • Nye løsninger i daglig praksis
  • Brugerinddragelse
  • Bidrager de nye ideer til formålet med velfærdsarbejdet?

Uddannelsens målgruppe er faglærte og ufaglærte, som arbejder inden for social- og sundhedssektoren og den pædagogiske sektor. Det kan f.eks. være pædagogmedhjælpere, omsorgsmedhjælpere, pædagogiske assistenter, klubmedarbejdere, værkstedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejere, social- og sundhedsassistenter, portører m.fl.

Uddannelsen kan kombineres med AMU-uddannelsen "42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling".

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor uddannelsen udbydes.