• Print
  • Print

Jobprofilkatalog – AMU-målgruppen i SFO og folkeskole

Jobfunktionerne og arbejdsområderne inden for SFO og folkeskole udvikler sig, og EPOS-udvalget har derfor taget initiativ til en afdækning af jobprofiler for AMU-målgruppen i SFO og folkeskole. Analysen konkluderer, at der stilles stigende faglige krav til EPOS' målgrupper, som indgår i det pædagogiske arbejde, der udføres inden for folkeskolelovens rammer.

Medarbejdere i AMU-målgruppen, der arbejder i SFO og folkeskole, varetager i stigende grad jobfunktioner i og omkring det formelle læringsrum, eksempelvis støttefunktioner i forbindelse med undervisningen, hvor de bidrager til at understøtte elevernes trivsel og læring.

I forhold til arbejdet i SFO'en sætter blandt andet lovkravet om mål- og indholdsbeskrivelser øget fokus på det forebyggende arbejde, inkluderende miljøer og betydningen af at understøtte overgange og sammenhæng i børnenes liv. Der er desuden kommet øget fokus på betydningen af bevægelse. Det er en udviklingstendens, der har betydning for hele jobområdet, og som blandt andet afspejles i oprettelsen af idræts-SFO'er.

Det er EPOS' ønske, at jobprofilkataloget kan være en inspiration for både AMU-udbydere, kommuner, ledere og medarbejdere og danne afsæt for dialog og drøftelser i forhold til de konkrete lokale behov for kompetenceudvikling af EPOS' målgruppe. Udvalget vil samtidig opfordre kommuner og arbejdspladser til at udnytte de mange muligheder, der allerede ligger i de eksisterende AMU-uddannelser, til at løfte opgaverne inden for jobområdet.


Hent jobprofilkataloget

Se eksempler på relevante AMU-uddannelser til jobområdet her