• Print
  • Print

Kvalitet i offentlige velfærdsydelser

EPOS har udviklet en ny AMU-uddannelse, der skal bidrage til at styrke arbejdet med kvalitetssikring og kvalitetsudvikling på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Uddannelsen hedder "Kvalitet i offentlige velfærdsydelser" og er udviklet for at imødekomme en fortsat øget opmærksomhed på arbejdet med kvalitet bredt set inden for EPOS' område – herunder også i overgangene mellem forskellige tilbud og ydelser.

Efter uddannelsen kan deltagerne anvende relevante metoder og redskaber i det daglige arbejde med kvalitet, så de løbende kan bidrage til kvalitetssikring og kvalitetsudvikling. Deltagerne får et grundlæggende kendskab til principper, standarder og kvalitetsmål og lærer at blive mere bevidste om egen rolle og at kunne samarbejde om at vurdere forventninger og krav til ydelsens kvalitet.

Uddannelsen varer 3 dage.

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor og hvornår uddannelsen udbydes