• Print
  • Print

Opsporing af inkontinens – nyt uddannelsestilbud

Inkontinens rammer hver tiende dansker og har en stor indvirkning på hverdagslivet. Inden for social- og sundhedsområdet kan personalet være med til at opspore inkontinens og gennem pleje og hjælpemidler sikre en forebyggende og sundhedsfremmende indsats.

EPOS har udviklet en ny uddannelse på 3 dage: "42931 Inkontinens: Opsporing og medvirken til pleje".

Uddannelsens temaer er bl.a.:

  • Årsager til og symptomer på inkontinens
  • Ukomplekse pleje- og behandlingsforløb
  • Hvordan påvirker inkontinens hverdagslivet?
  • De almindeligst forekommende hjælpemidler anvendes
  • Støtte borgeren i hverdagslivet
  • Lokale instrukser

Uddannelsens målgruppe er ufaglærte og faglærte medarbejdere inden for f.eks. pleje- og sundhedsområdet, f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre m.m., og medarbejdere inden for socialpsykiatrien og socialpædagogiske boenheder. Det kan f.eks. være social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter og medarbejdere med lignende uddannelser og evt. social- og sundhedsassistenter samt pædagogmedhjælpere.

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor uddannelsen udbydes.