• Print
  • Print

Palliation og demens – nyt uddannelsestilbud

Den demografiske udvikling medfører, at antallet af døende mennesker med demens er stigende. Samtidig er kommunikation med denne målgruppe vanskelig. Medarbejderne skal derfor have systematiske metoder og opdateret viden, f.eks. for at lindre plagsomme symptomer og forebygge unødige hospitalsindlæggelser.

EPOS har udviklet en ny uddannelse på 4 dage: "42900 Palliativ omsorg for mennesker med demens". Palliativt Videncenter og Nationalt Videnscenter for Demens har bidraget til udvikling af uddannelsen.

Uddannelsens temaer er bl.a.:

  • Symptomer og begivenheder, der markerer, at et menneske med demens er døende
  • Helhedsorienteret pleje med fokus på palliation og demens
  • Målrettet arbejde med lindring af plagsomme symptomer
  • WHO's definition af palliation
  • Samarbejdet med pårørende om at medvirke til en værdig livsafslutning
  • Etiske dimensioner, der knytter sig til døende borgere med demens
  • Den tværfaglige indsats
  • Udarbejde handleplaner, der kan forebygge unødige hospitalsindlæggelser

Uddannelsens målgruppe er social- og sundhedshjælpere m.fl. og social- og sundhedsassistenter, der har erfaring med at arbejde med mennesker med demens. De kan f.eks. arbejde i hjemmeplejen, på skærmede enheder for demente, aflastningspladser eller socialpsykiatriske afdelinger for misbrugsrelateret demens.

For social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere, plejere m.fl. anbefales det at have gennemført eller have kvalifikationer svarende til uddannelsen "Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge". For social- og sundhedsassistenter anbefales det at have gennemført eller have kvalifikationer svarende til uddannelsen "Hospicemetoder i praksis".

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor uddannelsen udbydes.