• Print
  • Print

Opdateret uddannelse om patientrelateret arbejde med døende og afdøde

Portører m.fl. varetager en lang række praktiske opgaver i forhold til patienter, der er døende eller afdøde. Samtidig er der en række etiske dimensioner i kontakten med patienten og pårørende. EPOS-udvalget har opdateret uddannelsen, der nu indeholder følgende temaer:

  • Praktiske opgaver
  • Lejring og forflytning i terminalstadiet
  • Regler og procedurer
  • Deltage ved istandgørelsen af afdøde
  • Oplysnings- og tavshedspligt, særligt fokus på ulykker eller uheld
  • Håndtering af evt. bevismateriale
  • Sorg- og krisereaktioner
  • Etik, herunder den døendes ønsker og betydning af religiøse overbevisninger

Uddannelsen "46836 Patientrelateret arbejde med døende og afdøde" varer 5 dage og erstatter enkeltfaget "5287 Arbejde med døende og afdøde patienter".

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se, hvor og hvornår uddannelsen udbydes.