• Print
  • Print

Praktikvejledning af elever med behov for en særlig indsats

Praktikvejledere spiller en vigtig rolle i uddannelsen af social- og sundhedselever og elever på den pædagogiske assistentuddannelse. Nogle elever har brug for en særlig vejledningsindsats, der kan støtte dem i at opnå praktikmålene.

EPOS har udviklet en ny uddannelse på 5 dage: "42923 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever - særlig indsats".

Uddannelsens temaer er bl.a.:

  • Tilrettelægge forløb, der støtter elever med særlige læringsmæssige forudsætninger
  • Din rolle som praktikvejleder
  • Fokus på elevens ressourcer
  • Betydningen af anerkendende, støttende og udviklende læringsmiljø

Uddannelsens målgruppe er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og pædagogiske assistenter m.fl., der er praktikvejledere. Det anbefales, at deltagerne har gennemført – eller har kvalifikationer svarende til – AMU-uddannelsen "40851 Praktikvejledning af PAU- og sosuelever" (link).

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor uddannelsen udbydes.