• Print
  • Print

Samarbejde med ældre om gode kostvaner – nyt uddannelsestilbud

Gode kostvaner har en stor betydning for ældres funktionsniveau og livskvalitet. Derfor er der behov for, at medarbejderne samarbejder målrettet med den ældre borger for at forebygge funktionstab og fremme sundhed og livskvalitet.

EPOS har udviklet en ny uddannelse på 2 dage: "42933 Samarbejde med ældre om gode kostvaner".

Uddannelsens temaer er bl.a.:

  • Hvad der er gode kostvaner, når man er gammel
  • Enkle metoder til at indsamle og dokumentere den ældre borgers spise- og drikkevaner
  • Samarbejdet med borgeren om at ændre eller vedligeholde kostvaner
  • Cases med kostens betydning for sygdomsforløb, indlæggelser og genindlæggelser

Uddannelsens målgruppe er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere m.fl., der arbejder i f.eks. hjemmeplejen, leve-bo-miljøer og på plejecentre.

Uddannelsen indgår i Servicestyrelsens projekt "God mad – Godt liv", og kan kombineres med følgende andre AMU-uddannelser:

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor uddannelsen udbydes.