• Print
  • Print

Støtte ved kognitiv behandling – nyt uddannelsestilbud

Nye behandlingsmetoder i psykiatrien medfører bl.a., at flere sindslidende kommer sig. Social- og sundhedsassistenter, plejere m.fl. spiller en vigtig rolle i det daglige støttende arbejde. For at medarbejderne i behandlings- og socialpsykiatrien kan understøtte f.eks. psykiaterens behandlingsindsats, skal medarbejderne have viden om kognitiv behandling som metode. EPOS har udviklet en ny uddannelse, der indeholder følgende temaer:

  • Viden om centrale principper og begreber i kognitiv behandling
  • Den kognitive behandlings anvendelse og begrænsninger
  • Støtte og vejlede borgeren i et igangværende kognitivt behandlingsforløb
  • Relationsarbejde på støttende niveau
  • Tværfagligt samarbejde, herunder eget kompetenceområde
  • Videregive observationer, herunder regler om tavshedspligt

Uddannelsen "46835 Støtte ved kognitiv behandling" varer 10 dage. Det anbefales, at deltagerne har erfaring med at samarbejde med sindslidende og viden og kompetencer svarende til AMU-uddannelsen "Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien" eller "Psykiatrisk suppleringsuddannelse".

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se, hvor og hvornår uddannelsen udbydes.