• Print
  • Print

Støtte ved selvskadende adfærd – nyt uddannelsestilbud

Selvskadende adfærd, som f.eks. spiseforstyrrelse eller "cutting", er udbredt blandt en del børn og unge og blandt voksne i social- og behandlingspsykiatrien. Ud over egentlig terapi har de behov for en sammenhængende indsats med støtte fra de medarbejdere, de ser til dagligt, og som kan støtte dem i bl.a. at opbygge netværk og et konstruktivt hverdagsliv.

EPOS har udviklet en ny uddannelse på 3 dage: "42901 Støtte ved selvskadende adfærd".

Uddannelsens temaer er bl.a.:

  • Redskaber til at støtte borgere med selvskadende adfærd
  • Kommunikationsteori og åben dialog
  • Støttende samtaler
  • Inddragelse af netværk i rehabiliteringsindsatsen
  • At bidrage med observationer, f.eks. ved kollegial refleksion

Målgruppen for uddannelsen er primært social- og sundhedsassistenter og plejere i social- og behandlingspsykiatrien samt støtte- og kontaktpersoner med tilsvarende uddannelsesbaggrund.

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor uddannelsen udbydes.