• Print
  • Print

Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre – nyt uddannelsestilbud

Måltidet har en stor betydning for ældres funktionsniveau og livskvalitet. Derfor er der behov for, at medarbejderne samarbejder tværfagligt og målrettet om måltider til ældre for at forebygge funktionstab og fremme sundhed og livskvalitet.

EPOS har udviklet en ny uddannelse på 2 dage: "42934 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre".

Uddannelsens temaer er bl.a.:

  • Skabe sammenhæng mellem borgerens ønsker og behov og selve måltidet
  • Måltidets funktion – forebyggelse og sundhedsfremme
  • Indsigt i egen og andre faggruppers faglighed og rolle
  • Tværfagligt samarbejde om arbejdstilrettelæggelse og ansvarsfordeling
  • Planlægning og koordinering
  • Konstruktiv dialog
  • Videregivelse af observationer

Uddannelsens målgruppe er medarbejdere i hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre og modtagekøkkener med følgende baggrund: 1) Social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere m.fl. og 2) Ernæringshjælpere og ernæringsassistenter. Det anbefales, at SOSU-personalet har gennemført – eller har kvalifikationer svarende til – AMU-uddannelsen "42933 Samarbejde med ældre om gode kostvaner".

Uddannelsen indgår i Servicestyrelsens projekt "God mad – Godt liv" og kan kombineres med følgende andre AMU-uddannelser:

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor uddannelsen udbydes.