• Print
  • Print

Udadreageren ved demens – nyt uddannelsestilbud

Nogle borgere med demens har uhensigtsmæssig og udadreagerende adfærd. Det kan f.eks. være, at de råber, er aggressive, urolige om natten, forlader hjemmet, har angst, vrangforestillinger, hallucinationer eller er depressive. For at støtte disse borgere er der behov for at forstå baggrunden for deres adfærd og deres behov i forhold til omgivelserne.

EPOS har udviklet en ny uddannelse på 5 dage: "42902 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens". Nationalt Videnscenter for Demens har bidraget til udvikling af uddannelsen.

Uddannelsens temaer er bl.a.:

  • Tegn og symptomer
  • Viden om at arbejde forebyggende og dæmpende
  • Betydning af den neurologiske hjerneskade og evt. somatiske årsager
  • Betydningen af miljøet og konteksten omkring borgeren
  • Jeg-støttende principper ud fra en socialpædagogisk indfaldsvinkel
  • Refleksion over egen praksis
  • Understøtte at borgere oplever ensartethed og rutiner i indsatsen

Uddannelsens målgruppe er social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere, plejehjemsassistenter, hjemmehjælpere, sygehjælpere m.fl. Det anbefales, at deltagerne har gennemført – eller har kvalifikationer svarende til – AMU-uddannelsen "42673 Personer med demens, sygdomskendskab".

Find uddannelsesbeskrivelse mm. og se, hvor uddannelsen udbydes.