• Print
  • Print

Fredag 6. juli 2012
Social- og sundhedsassistenternes funktioner på de somatiske sygehuse er under forandring. EPOS-udvalget har i en ny analyse sat fokus på forandringerne i jobfunktioner og konsekvenserne for...
Mandag 14. maj 2012
Pr. 1. juni 2012 flytter sekretariatet til nye omgivelser. Vores fremtidige adresse vil være som følger: Vesterbrogade 6 D, 4. sal 1620 København V Telefonnumrene ændres ikke.