• Print
  • Print

Social- og sundhedsassistenter i det somatiske sygehusområde

Social- og sundhedsassistenternes funktioner på de somatiske sygehuse er under forandring. EPOS-udvalget har i en ny analyse sat fokus på forandringerne i jobfunktioner og konsekvenserne for kompetencekravene til social- og sundhedsassistenterne.

Analysen viser, at der fortsat vil være brug for social- og sundhedsassistenter på de somatiske sygehuse, især på sengeafsnittene. Der sker en hastig udvikling på sygehusene. Samtidig ses mange forskelligrettede udviklingstendenser i hver region og endda også på de enkelte sygehuse. Det betyder, at det er et meget forskelligartet billede, der viser sig med hensyn til udviklingen i social- og sundhedsassistenternes jobfunktioner.

De overordnede udviklingstræk er, at social- og sundhedsassistenterne varetager de patientnære plejeopgaver. Samtidig varetager assistenterne ofte nøglefunktioner i de afdelinger, de er tilknyttet. Det kan fx være funktioner i forhold til sårpleje eller ernæring.

Analysen dokumenterer social- og sundhedsassistenternes jobfunktioner i et omfattende jobfunktionskatalog og beskriver de kompetencekrav, som udviklingen giver anledning til.

Hent analysen.