• Print
  • Print

Tirsdag 10. december 2013
Det samarbejdende sundhedsvæsen er under dynamisk udvikling, og det betyder, at social- og sundhedsassistenters og -hjælperes jobområder og jobfunktioner også udvikler sig...
Mandag 4. november 2013
Dagtilbudsområdet er under forandring, og det betyder, at jobområdet og jobfunktionerne inden for dagtilbudsområdet også udvikler sig...
Torsdag 17. januar 2013
Jobområdet og jobfunktionerne inden for anbringelsesområdet udvikler sig, og EPOS-udvalget har derfor taget initiativ til en afdækning af udviklingstendenser...