• Print
  • Print

Ny analyse: Det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område

Det samarbejdende sundhedsvæsen er under dynamisk udvikling, og det betyder, at social- og sundhedsassistenters og social- og sundhedshjælperes jobområder og jobfunktioner også udvikler sig. EPOS udvalget har derfor taget initiativ til en afdækning af udviklingstendenser i det samarbejdende sundhedsvæsen, og hvad de betyder for kompetencekravene til social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere, der arbejder inden for området.

Afrapporteringen fra denne analyse er nu tilgængelig på EPOS' hjemmeside under titlen: "Det samarbejdende sundhedsvæsen på det somatiske og psykiatriske område."

Rapporten, der er udformet af Lizzie Mærsk Nielsen, Mærsk Nielsen HR og Eva-Carina Nørskov, Teknologisk Institut Arbejdsliv, påpeger, at området er præget af en række udviklingstendenser, hvilket medfører forandringer i såvel arbejdspladstyper, ydelsernes organisering, anvendte metoder, samarbejdsmodeller, ligesom også tilgangen til borgere forandrer sig. Tilsammen medfører dette, at jobområde og jobfunktioner forandres, uden at der dog på nuværende tidspunkt er klart billede af hvordan.

Udviklingen medfører både nye og øgede krav til arbejdet i det samarbejdende sundhedsvæsen. Dels skaber samarbejdet omkring borgerens forløb og samarbejdet på tværs af sektorer nye krav, og dels medfører de tidlige udskrivninger fra hospitalerne nye og komplekse opgaver i borgerens hjem.

Der er derfor grund til at have opmærksomhed på, hvordan AMU-uddannelserne kan bruges til at klæde social- og sundhedspersonalet på til fortsat at kunne møde de krav, der stilles til dem i det daglige arbejde.

Analysen har givet anledning til nyudvikling af uddannelser, således at der allerede i dag er uddannelsestilbud, der kan bruges til at møde en del af de kompetencekrav, der skitseres i rapporten. I forlængelse af analysen har udvalget eksempelvis udviklet uddannelsen: "Borgernær forløbskoordination ", nr. 47820. Du kan få mere information om uddannelsen på EPOS' hjemmeside her.

EPOS håber, at rapporten kan være en inspiration for både AMU-udbydere, kommuner, ledere og medarbejdere og danne afsæt for dialog og drøftelser i forhold til de konkrete lokale behov for kompetenceudvikling af social- og sundhedsassistenter og social- og sundhedshjælpere i forlængelse af udviklingen inden for det samarbejdende sundhedsvæsen.

Hent rapporten her .

Se eksempler på relevante AMU-uddannelser til social- og sundhedsassistenter på sygehusområdet her og til social- og sundhedsassistenter på ældre- og handikapområdet her, og til social- og sundhedshjælpere her.

Find oversigt over uddannelsessteder, der er godkendt til at udbyde AMU uddannelser her og find mere information om uddannelserne på EPOS' hjemmeside: www.epos-amu.dk.