• Print
  • Print

Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne på anbringelsesområdet

Jobområdet og jobfunktionerne inden for anbringelsesområdet udvikler sig, og EPOS-udvalget har derfor taget initiativ til en afdækning af udviklingstendenser og konsekvenserne for kompetencekravene for EPOS' målgrupper, der arbejder inden for anbringelsesområdet.

Afrapporteringen fra denne analyse er nu tilgængelig på EPOS' hjemmeside under titlen: "Jobfunktioner og opgaveudvikling på anbringelsesområdet – analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne på anbringelsesområdet."

Analysen konkluderer, at EPOS-målgrupperne er markant til stede inden for familieplejeområdet og på opholdsstederne. Disse pointer skal ses i lyset af en udvikling, der går i retning af flere anbringelser i familiepleje (herunder netværksplejefamilier) og færre anbringelser på døgninstitutioner.

Der er derfor god grund til at have opmærksomhed på, hvordan AMU-uddannelserne kan bruges til at klæde medarbejderne på til fortsat at kunne møde de krav, der stilles til dem i deres pædagogiske arbejde for og med børn og unge.

Analysen har givet anledning til revision og nyudvikling af uddannelser målrettet anbringelsesområdet, således at der allerede i dag er uddannelsestilbud, der kan bruges til at møde en lang række af de krav til personalets kompetencer, der skitseres i rapporten.

EPOS håber, at rapporten kan være en inspiration for både AMU-udbydere, kommuner, ledere og medarbejdere og danne afsæt for dialog og drøftelser i forhold til de konkrete lokale behov for kompetenceudvikling af EPOS' målgruppe.

Udvalget vil samtidig opfordre kommuner og arbejdspladser til at udnytte de mange muligheder, der allerede ligger i de eksisterende AMU-uddannelser, til at løfte uddannelsesbehovene inden for jobområdet.

Hent rapporten.

Se eksempler på relevante AMU-uddannelser til familieplejeområdet her og til medarbejdere på døgninstitutioner og opholdssteder her.

Find oversigt over uddannelsessteder, der er godkendt til at udbyde uddannelserne, her.