• Print
  • Print

EPOS søger en uddannelseskonsulent

Vil du være med til at udvikle landsdækkende arbejds­mar­kedsuddannelser for kortuddannede på social- og sund­hedsområdet?

Da vores nuværende medarbejder på området går på ef­ter­løn, søger vi en vel­kva­lificeret konsulent, der selv­stændigt og i samarbejde med de øvrige med­ar­bejdere i sekretariatet kan omsætte kompetencebehov til efter­uddannelser. Et spæn­den­de arbejde, der indebærer samarbejde med ar­bejds­mar­kedets parter, ministerium og uddannelses­institutioner. Ansøgningsfristen er 13. november.

Læs mere her