• Print
  • Print

Mandag 8. december 2014
Sundhedsvæsenets fokus på sammenhængende borgerforløb stiller krav til social- og sundhedsassistenternes færdigheder i at agere i det tværgående samarbejde...
Mandag 1. december 2014
EPOS har udviklet en ny uddannelse, der sætter fokus på social- og sundhedspersonalets samarbejde med borger og pårørende.
Mandag 10. november 2014
På baggrund af et ønske fra EPOS, er der nu udarbejdet en færdig analyse på voksenhandicapområdet. Der er generelt sket en stor udvikling inden for området, med krav til nye jobfunktioner og...
Mandag 10. november 2014
Ny publikation fra FOA og KL giver praktisk information om, hvordan erfarne pædagogmedhjælpere kan få løftet deres faglige kompetencer.
Onsdag 20. august 2014
De 5 uddannelser består både af helt nye uddannelser og revisioner af eksisterende uddannelsesmål. Der er både uddannelser målrettet arbejdet på sygehusområdet og arbejdet på det kommunale område.
Mandag 11. august 2014
EPOS analyse af social- og sundhedsassistenter på det somatiske sygehusområde viste, at der var behov for målrettede uddannelser til assistenterne på sygehusene. EPOS har derfor udviklet 4 nye...
Fredag 11. april 2014
De syv uddannelser består både af helt nye uddannelser og revisioner af eksisterende uddannelsesmål. Der er både uddannelser målrettet arbejdet med børn og unge og uddannelser inden for...
Mandag 24. marts 2014
EPOS har udviklet en ny fælles kompetencebeskrivelse (FKB 2272) for sygehusområdet.
Tirsdag 4. marts 2014
Antallet af borgere med svær overvægt er stadig stigende. Det stiller øgede krav til social- og sundhedspersonalets kompetencer inden for forflytning og håndtering i forbindelse med personlige pleje...