• Print
  • Print

EPOS har udviklet fem nye uddannelser på social- og sundhedsområdet.

De 5 uddannelser består både af helt nye uddannelser og revisioner af eksisterende uddannelsesmål. Der er både uddannelser målrettet arbejdet på sygehusområdet og arbejdet på det kommunale område.  

Nye uddannelser:

"47820: Borgernær forløbskoordination"  Deltageren lærer at medvirke til borgerens oplevelse af sammenhæng i borgerens behandlings- og rehabiliteringsforløb. På baggrund af viden om borgerforløb og disses organisering, lærer deltageren at støtte borgeren i forløbet, at medvirke i overgange, og at bidrage til at styrke samarbejdet på tværs af sektorer.

Uddannelsen henvender sig primært til social- og sundhedsassistenter inden for sygehusområdet og ældreområdet. Uddannelsen varer 4 dage Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

"47749: Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet"  Efter uddannelsen kan deltageren tage del i det daglige samarbejde med de frivillige. Deltageren får viden om, hvad der kendetegner det frivillige arbejde og samspillet med den offentlige sektor, og deltageren bliver bevidst om sin rolle og funktion i forhold til de frivilliges indsats.

Uddannelsen retter sig mod faglærte og ufaglærte medarbejdere ansat inden for velfærdsområdet med fokus på ældreområdet og andre jobområder f.eks. inden for socialpsykiatrien. Det kan eksempelvis dreje sig om social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, pædagogiske assistenter, støtte- og omsorgsmedhjælpere m.fl. Uddannelsen varer 2 dage.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

"47969: Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient"  er en revision af det tidligere uddannelsesmål "44351: Vejl. og rådg. af patienter / klienter og pårørende. Uddannelsen giver deltageren viden om, hvordan rådgivning og vejledning kan tilrettelægges og forestås med udgangspunkt i borgerens livsverden og med fokus på den ligeværdige dialog med borgeren. Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i funktioner svarende til social-og sundhedsassistenter ansat i primær og sekundær sundhedssektor.   Uddannelsen varer 3 dage. Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

"47968: Injektion af medicin"  Efter uddannelsen kan deltageren udføre subkutan og intra- muskulær injektion af almen somatiske lægemidler og mest anvendte psykofarmaka. Deltageren får viden om injektionsteknik, om lægemidlers virkning og bivirkning ved subkutan og intramuskulær injektion, og deltageren får viden om gennemførelse af hygiejniske og sikkerhedsmæssige korrekte injektioner. Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter og varer 1 dag. Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

"44859: Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde" er en uddannelse i at anvende neuropædagogik som et redskab i det pædagogiske arbejde med børn, unge og voksne.

Med udgangspunkt i et grundlæggende indblik i hjernens funktioner, udvikling og sanseintegration kan deltageren observere barnet/den unge/den voksne samt inddrage denne viden og observationer i tilrettelæggelsen af det pædagogiske arbejde.

Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der varetager pædagogisk arbejde for og med børn, unge, voksne og ældre - herunder ældre med demens. F.eks. pædagogiske assistenter, dagplejere, pædagogmedhjælpere, familieplejere, social- og sundhedshjælpere samt social- og sundhedsassistenter.

Uddannelsen varer 3 dage.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.