• Print
  • Print

EPOS har udviklet fire nye uddannelser målrettet social- og sundhedsassistenter på sygehusområdet.

EPOS analyse af social- og sundhedsassistenter på det somatiske sygehusområde viste, at der var behov for målrettede uddannelser til assistenterne på sygehusene. EPOS har derfor udviklet 4 nye uddannelser, der alle er målrettet social- og sundhedsassistenter ansat på somatiske sygehuse.

Nye uddannelser:

"47733: Klinisk observation, refleksion og handling" Efter uddannelsen kan deltageren foretage systematisk klinisk observation af komplekse fysiologiske, psykologiske og sociale sammenhænge, på baggrund af øget viden om anatomi og fysiologi, sygdomslære og blodprøver. Desuden bliver deltageren kompetent i at anvende fagligt argumentation og fagsprog. Uddannelsen varer 20 dage. Uddannelsen er primært målrettet social- og sundhedsassistenter på sygehusområdet, og sekundært social- og sundhedsassistenter i ældreplejen.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

"47748: Assistenten som nøgleperson" Uddannelsen giver deltageren viden om funktionen som nøgle- eller ressourceperson. Deltageren lærer, hvordan man kan bidrage til udvikling af praksis inden for nøglepersonens ansvarsområde, og deltageren får styrket sine kompetencer i forhold til rollen som vidensperson, faglig formidler og ambassadør.   Uddannelsen varer 5 dage. Uddannelsen er målrettet social- og sundhedsassistenter på sygehuse med funktioner som nøgleperson. Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

"47970: Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus" Efter uddannelsen kan deltageren bidrage til at forbygge komplikationer forårsaget af den psykiske lidelse/misbrug i forbindelse med sygepleje og behandling af fysisk sygdom hos den psykisk syge/misbruger under indlæggelse på somatisk hospital. Deltageren lærer at identificere tegn og symptomer på psykisk sygdom og/eller misbrug hos den fysisk syge borger, samt anvende pædagogiske, jeg-støttende, relationelle og kommunikative værktøjer i de patientnære plejeopgaver, samt om etablering af tværfaglige og tværsektorielle indsatser under og efter indlæggelsen.

Uddannelsen varer 5 dage.

Uddannelsen er målrettet social- og sundhedsassistenter på de somatiske sygehuse.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.

"47971: Pt. med demens på somatisk sygehus" Efter uddannelsen kan deltageren tilrettelægge sygepleje og omsorg af somatisk sygdom hos demente, således at forværring af demenssymptomer så vidt muligt forebygges. Deltageren lærer at identificere fysisk sygdoms påvirkning af demens og at handle afstemt herpå, at anvende redskaber til at skabe et støttende miljø under indlæggelsen, og at kommunikere afstemt med demente og deres netværk.   Uddannelsen varer 4 dage. Uddannelsen er målrettet social- og sundhedsassistenter på de somatiske sygehuse.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her.