• Print
  • Print

Ny fælles kompetencebeskrivelse på sygehusområdet

EPOS har udviklet en ny fælles kompetencebeskrivelse (FKB 2272) for sygehusområdet.

Social- og sundhedsassistenternes jobområde og kompetencebehov inden for sygehusvæsenet har løbende udviklet sig siden 2004, hvor den nuværende sygehus-FKB stammer fra. EPOS har derfor ajourført beskrivelsen af jobområdet og beskrivelserne af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer, således at de afspejler udviklingen på området. F.eks. er jobområdet udvidet med de nye typer af arbejdspladser, der knytter sig til 'Det hele sundhedsvæsen', og f.eks. er beskrivelserne af de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer helt ny beskrevet. De tilknyttede uddannelser og de tilhørende udbudsgodkendelser er der ikke ændret ved.

Den ny FKB 2272: "Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet" er godkendt af ministeriet. Den erstatter den nuværende FKB 2695: "Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet", der forventes nedlagt med udgangen af juni måned.

Den nye fælles kompetencebeskrivelse kan hentes her.