• Print
  • Print

Ny spændende analyse til voksenhandicapområdet

På baggrund af et ønske fra EPOS, er der nu udarbejdet en færdig analyse på voksenhandicapområdet.

Der er generelt sket en stor udvikling inden for området, med krav til nye jobfunktioner og kompetencer betinget af bl.a. strukturreformen og ny lovgivning, herunder etablering af nyt centralt tilsyn. Hertil kommer også udvikling inden for de pædagogiske strømninger på området.

Analysen kortlægger dels medarbejdersammensætningen, udviklingen i antal ansatte, samt stillingskategorier i forhold til AMU målgruppen.

Dernæst belyses nye tendenser på området i 7 faglige fokus, som udkast til hvilke områder der med fordel kan tænkes i ny kompetenceudvikling.

De faglige fokus vil danne udgangspunkt i udviklingen af nye, fremtidige AMU uddannelser, men anviser også en samlet aktuel fagterminologi på området, der kan være interessant for den daglige praksis

Læs rapporten her