• Print
  • Print

EPOS har udviklet en ny uddannelse målrettet social- og sundhedsassistenter der arbejder på tværs af enheder og sektorer.

Sundhedsvæsenets fokus på sammenhængende borgerforløb stiller krav til social- og sundhedsassistenternes færdigheder i at agere i det tværgående samarbejde inden for social- og sundhedsvæsenets forskellige enheder og sektorer.

EPOS har udviklet en ny uddannelse, hvor deltageren lærer at arbejde tværfagligt og tværgående inden for social- og sundhedsvæsenets sektorer. Uddannelsen styrker deltagernes forståelse for organisationernes forskellige strukturer, processer og kulturer. Deltagerne lærer f.eks. at opsøge og udvikle relevante samarbejdsrelationer på tværs af fag, enheder og sektorer. Der er et særligt fokus på risikohåndtering ved overgange i borgerens forløb. Deltagerne lærer om rammer og redskaber, der anvendes på tværs af sektorer. F.eks. lærer de om samarbejdspartnernes dokumentationspraksis, ligesom de lærer at give og modtage feedback i forhold til den fælles opgaveløsning.  

Uddannelsen 45668 Assistenten i det tværgående samarbejde varer 4 dage. Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedsassistenter og medarbejdere med lign. funktioner inden for social- og sundhedssektoren.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se, hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her