• Print
  • Print

Samarbejde med pårørende – nyt uddannelsestilbud.

EPOS har udviklet en ny uddannelse, der sætter fokus på social- og sundhedspersonalets samarbejde med borger og pårørende. Deltagerne får styrket deres færdigheder i at etablere og udvikle et professionelt samarbejde med de pårørende og borgeren. Udgangspunktet er en forståelse for borgerens og de pårørendes forudsætninger og ønsker. Deltageren lærer at anvende metoder til at understøtte den professionelle relation, og deltageren lærer at forstå og håndtere de udfordringer, der kan være i samarbejdet med de pårørende. Formidling af relevante informationer, samt vejledning og rådgivning om tilbud til de pårørende, indgår også som et aspekt i uddannelsen.

Uddannelsen "45602 Samarbejde med pårørende" varer tre dage. Uddannelsen henvender sig til social- og sundhedshjælpere i hjemmeplejen og på plejecentre samt til social- og sundhedsassistenter ansat i den primære og den sekundære sundhedssektor.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se, hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her