• Print
  • Print

Fredag 4. december 2015
Vi er så heldige at uddannelsesmålene i den reviderede praktikvejlederuddannelse nu er godkendt af ministeriet.
Fredag 27. november 2015
Praktikvejlederuddannelsen fremtræder nu som en styrket uddannelse, hvor der er sket en del ændringer og toninger, der tilsammen understøtter medarbejderen i praktikvejlederollen.
Tirsdag 18. august 2015
Antallet af social- og sundhedsassistenter i almen praksis stiger, i takt med at almen praksis' rolle og opgaver i det sammenhængende sundhedsvæsen udvikles. EPOS har derfor udviklet en ny...
Torsdag 9. juli 2015
Både på det kommunale og det regionale område er der et øget fokus på håndteringen af medicin. EPOS har derfor udviklet en ny uddannelse til social- og sundhedsassistenter om farmakologi rettet mod...
Onsdag 17. juni 2015
EPOS udvalget har besluttet, at udvalget ikke fremover ønsker evalueringsspørgsmål til det enkelte kursus.
Tirsdag 26. maj 2015
På baggrund af et ønske fra EPOS, er EPOS' uddannelser inden for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering på social- og sundhedsområdet blevet efterset i lyset af det paradigmeskifte, der pågår...
Tirsdag 26. maj 2015
I år afholdes Augustseminaret traditionen tro på DSB kursuscenter Knudshoved den 13. - 14. august 2015 Augustseminaret vil i år være tilrettelagt lidt anderledes end de foregående år, så der i løbet...
Torsdag 7. maj 2015
Der er fortsat et stort fokus på hygiejne og forebyggelse af smitte, og herunder særligt forebyggelse af smitte med multiresistente bakterier...