• Print
  • Print

Ændringer i VisKvalitet

EPOS udvalget har besluttet, at udvalget ikke fremover ønsker evalueringsspørgsmål til det enkelte kursus.

Som led i en revision af "Vejledningen til efteruddannelsesudvalg – vejledning om udvikling, beskrivelse og godkendelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser, december 2014", er der givet mulighed for at ændre i udarbejdelsen af de oprindelige spørgsmål i VisKvalitet.dk.  

Målet for ændringen er, at få reduceret og kvalificeret antallet af evalueringsspørgsmål, således at kursist og virksomhed ikke oplever at skulle svare på et stort antal spørgsmål, der kan være vanskelige at skelne i mellem.

EPOS udvalget finder det tilstrækkeligt fremover at kunne følge de fælles standardspørgsmål for alle AMU uddannelser. Disse vil fortsat blive brugt som kvalitetssikring af uddannelserne.