• Print
  • Print

Eftersynet af EPOS' uddannelser inden for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering på social- og sundhedsområdet er nu færdigt.   

På baggrund af et ønske fra EPOS, er EPOS' uddannelser inden for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering på social- og sundhedsområdet blevet efterset i lyset af det paradigmeskifte, der pågår på området.  

Udviklingen i værdier og tilgange til arbejdet på social- og sundhedsområdet afspejles især i den rehabiliterende, forebyggende og sundhedsfremmende tilgang til opgaveløsningen. Paradigmeskiftet viser sig fx i synet på borgeren og i opfattelsen af den professionelle rolle, og det viser sig fx i værdier som helhedsorientering og empowerment.

Formålet med eftersynet var derfor, at efterse et antal uddannelsesmål inden for forebyggelse, sundhedsfremme og rehabilitering i forhold til de aktuelle værdier og tilgange på social- og sundhedsområdet.  

Teknologisk Institut har udført eftersynet og rapporten er nu færdig.

Teknologisk Institut har sammenfattet skiftet i paradigme til fire markører og seks bærende værdier.

Eftersynet er foretaget ved, at Teknologisk Institut har udvalgt et antal uddannelser og efterset uddannelsesmålene i forhold til de identificerede markører og bærende værdier.  

Det faglige fokus i beskrivelsen af paradigmeskiftet i form af markører og bærende værdier vil danne udgangspunkt for EPOS' fremadrettede arbejde med nye uddannelsesmål, og det anviser samtidig en sammenfatning af paradigmeskiftet, der kan være interessant for den daglige praksis.  

Læs rapporten her