• Print
  • Print

EPOS har ajourført uddannelsen "Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde"

Der er fortsat et stort fokus på hygiejne og forebyggelse af smitte, og herunder særligt forebyggelse af smitte med multiresistente bakterier på arbejdspladser inden for social- og sundhedsområdet og på det pædagogiske område.

EPOS har derfor ajourført uddannelsen "Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde". Deltagere på uddannelsen opnår viden om, hvorfor og hvordan de hygiejniske principper skal anvendes i det daglige arbejde og kan derfor være med til at forebygge smittespredning såvel på institutioner som ved arbejde i borgerens eget hjem.


Uddannelsen 48096 "Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde" varer 2 dage. Uddannelsen henvender sig til medarbejdere, der deltager i leveringen af offentlige som private serviceydelser inden for såvel social- og sundhedsområdet som det pædagogiske område.  
Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se, hvor og hvornår uddannelsen udbydes her