• Print
  • Print

Ny uddannelse til social- og sundhedsassistenter i almen praksis

48093: Kliniske opgaver i almen praksis

Antallet af social- og sundhedsassistenter i almen praksis stiger, i takt med at almen praksis' rolle og opgaver i det sammenhængende sundhedsvæsen udvikles. EPOS har derfor udviklet en ny AMU-uddannelse målrettet social- og sundhedsassistenter ansat i almen praksis.

Uddannelsen giver deltageren kendskab til almen praksis og til eget kompetencefelt og rolle. Deltageren bliver kompetent til at udføre delegerede undersøgelser og behandlinger, eksempelvis lærer deltageren om de mest anvendte venøse blodprøver, prøveglas, håndtering og kliniske komplikationer i almen praksis.

Deltageren lærer at foretage undersøgelser som spiometri og EKG, ligesom deltageren lærer at udføre de almindeligste vaccinationer.

Uddannelsen varer 5 dage og henvender sig til social- og sundhedsassistenter der arbejder i almen praksis.

Find uddannelsesbeskrivelsen m.m. og se hvor og hvornår uddannelsen udbydes, her