• Print
  • Print

EPOS har udviklet to nye uddannelser på medicinområdet

Både på det kommunale og det regionale område er der et øget fokus på håndteringen af medicin.

EPOS har derfor udviklet en ny uddannelse til social- og sundhedsassistenter om farmakologi rettet mod det psykiatriske område. Samtidig er den eksisterende uddannelse i medicinadministration opdateret.

48102: Farmakologi i psykiatrien

Uddannelsen bygger på kompetencer svarende til uddannelsen i medicinadministration.

På uddannelsen opnår deltageren kompetencer til at administrere psykofarmaka. Deltageren opnår en øget viden om medicinens virkninger og bivirkninger samt om farmakokinetik og farmakodynamik, således at deltageren kan observere borgeren/patienten og handle hensigtsmæssigt på eventuelle forgiftningstilstande. Deltageren får ligeledes viden om medicinpædagogik i forhold til compliance.

Uddannelsen varer 5 dage og henvender sig til social- og sundhedsassistenter med erfaring fra arbejde med borgere/patienter med psykisk sygdom samt kompetencer svarende til AMU-uddannelsen: Medicinadministration.   

Find uddannelsesbeskrivelse m.m. og se hvornår uddannelsen udbydes, her

48101: Medicinadministration

På uddannelsen lærer deltageren selvstændigt at administrere medicin til den enkelte borger/patient. Efter endt uddannelse kan deltageren observere og handle hensigtsmæssigt på forandringer på baggrund af viden om medicinens virkning, bivirkning og interaktion, ligesom deltageren kan søge viden herom i sundhedsprofessionelle databaser. Deltageren opnår ligeledes kompetencer til at dokumentere utilsigtede hændelser i forbindelse med medicinadministration.

Den ny uddannelse erstatter den eksisterende uddannelse 42680: Medicinadministration.

Uddannelsen varer 5 dage og henvender sig til social- og sundhedsassistenter ansat i den primære eller sekundære sundhedssektor med mindst ½ års praksiserfaring.

Find uddannelsesbeskrivelse m.m. og se hvornår uddannelsen udbydes, her