• Print
  • Print

Onsdag 14. december 2016
"Fælles Sprog III" bliver fra 2017 en fælles kommunal dokumentationsmetode og et fælles dokumentationssystem. Epos har derfor ændret titel
Torsdag 8. december 2016
Nye inspirationsmaterialer til brug af digital læring ved gennemførelsen af en række uddannelser er nu klar til brug.
Onsdag 23. november 2016
Med afsæt i EPOS' nye analyse "Kompetencebehov i folkeskolen i målgruppen for AMU" er uddannelsen revideret med nyt fokus på organisatorisk forståelse, læringsmål, evalueringskrav, klasserumsledelse,...
Mandag 17. oktober 2016
På baggrund af et ønske fra EPOS, er der nu udarbejdet og offentliggjort en ny analyse af social- og sundhedsassistenternes opgaver i den regionale psykiatri.
Fredag 23. september 2016
48431: Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde og 48430: Dokumentation og handleplaner – pædagogiske målgrupper
Tirsdag 30. august 2016
EPOS inviterer til en dag, hvor vi sammen med LUU repræsentanter og andre interesserede har mulighed for at drøfte et af de vigtige elementer i det nye pædagogiske grundlag, bag revisionen af en...
Tirsdag 12. juli 2016
Vær opmærksom på, at der nu findes et udvidet materiale til uddannelse 48215: Arbejdet med personer med autismespektertilstande, med nyeste viden indenfor området.
Tirsdag 12. juli 2016
Nye mål og inspirationsmateriale til revideret uddannelse med ny titel: Voksenhandicap – aldring og demens, 48415 er nu tilgængelig på EPOS' hjemmeside.
Mandag 20. juni 2016
Ny analyse er nu tilgængelig på EPOS' hjemmeside
Tirsdag 24. maj 2016
I materialet finder du nye og gode refleksionsøvelser, der inddrager vigtige forhold som: Opfattelse af af livskvalitet – relationsarbejde, der fremmer selv- og medbestemmelse, – inklusions- og...
Tirsdag 24. maj 2016
Uddannelsen tager fat i forebyggende og trivselsfremmende indsatser, gennem konfliktminimering og afstemning af relationer til borgere med kognitive funktionsnedsættelser og problemskabende adfærd.
Tirsdag 3. maj 2016
I forlængelse af den reviderede praktikvejlederuddannelse i december 2015, der anses som en basisuddannelse, blev der udtænkt en yderligere overordnet strategi for mulige uddannelsesveje for...
Torsdag 21. april 2016
Den ny uddannelse giver kompetencer i at opspore borgere og patienter, der viser tegn på dysfagi, og den giver kompetencer i at forebygge og minimere konsekvenserne af dysfagi.
Mandag 11. april 2016
De to nye uddannelser giver kompetencer inden for de praktiske procedurer i sygeplejen.
Tirsdag 5. april 2016
EPOS har taget initiativ til en afdækning af udviklingstendenser og konsekvenserne for kompetencekravene for social- og sundhedsassistenter, der arbejder i den regionale psykiatri.
Side 1 af 2 » Næste side